ساعات کاری

08:00 - 18:00

ارسال ایمیل به ما

info@wipcool.ir

بادسنج Wipcool

قابلیت ها: 

  • تجزیه و تحلیل عملکرد دستگاه های تهویه مطبوع و تبرید
  • اندازه گیری مقدار هوای متحرک در حال عبور
  • تست بازرسی فن های صنعتی
  • قابلیت اندازه گیری سرعت باد در واحدهای (متر بر ثانیه، کیلومتر بر ساعت، گره، مایل بر ساعت، فوت بر دقیقه)

 

 

 

 

مشخصات فنی               

HT_81 مدل
دقت واحد اندازه گیری محدوده عملکرد
  +/-(3%+40ft/min)  1ft/min  96-4900ft/min Ft/min
+/-(3%+0.20m/s)  0.01m/s  1.00-25.00m/s m/s
+/-(3%+0.8km/h)  0.1km/s  3.6-90.0km/h Km/h
+/-(3%+0.4mph)  0.1mph  2.24-56.0mph MPH
+/-(3%+0.4knots)  0.1knots  1.94-48.5knots knots
دقت مشخصات
 +/-4.0°F  (2°C)          0.1°F(0.1°C) محدوده دما
 195ₓ55ₓ35m ابعاد:
  Kg150 وزن:
  9V نوع باطری:
  9V battery,manual,blister card. لوازم جانبی: